Tunnan och Moroten – en intervju

Könspop handlar väldigt mycket om tröst. Att få känna att man inte är ensam. Någon annan har känt samma sak förut och nu känner vi det tillsammans. Den skakar om, omfamnar och innesluter. Det finns inget svenskt band som är bättre på det än Tunnan och Moroten. Tunnan och Moroten är den där sortens grupp…