Dataskyddspolicy Skelettfabriken

Behandling av personuppgifter

Vår målsättning är att våra medlemmar tryggt ska kunna lämna sina personuppgifter till oss. Vi vidtar nödvändiga säkerhetsåtgärder för att skydda uppgifterna och vi följer dataskyddsförordningens regler även i övrigt.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är Skelettfabriken (Org.nummer: 802515-8950)

Vilka personuppgiftsbehandlingar sker i Skelettfabriken?

Vi hanterar personuppgifter för att:

  • Administrera vårt medlemsregister
  • Sända ut inbjudningar till fester

Den som anmäler sig som festdeltagare eller röstas in som medlem får information om vilka personuppgiftsbehandlingar som sker och kan avstå från medlemskap i de fall då behandlingarna inte accepteras.

Vilka personuppgifter registreras?

Vi registrerar uppgifter som namn, e-postadress och födelsedatum. Inga känsliga personuppgifter registreras.

Utlämnande av personuppgifter

Vi lämnar inte ut personuppgifter utom i de fall det följer av lag, förordning eller myndighetsbeslut.

Registerutdrag och rättelser

Du har rätt att en gång per år kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av Skelettfabriken. Du skall i sådant fall begära detta skriftligen till vår kontaktperson (se nedan). Om du anser att en uppgift om dig är felaktiga eller missvisande, kan du vända dig till vår kontaktperson och skriftligen begära ändring.

Kontakt

Om du har frågor om behandlingen av personuppgifter inom Skelettfabriken kan du vända dig till föreningen via eposten hej@skelettfabriken.se.